खोजी::
कोटिहरू
इज़रायलमा उभौली साकेला सम्पन्न

कालो कपाल भएको अमेरिकी कुतियाले ब्लोजब दिँदा चुरोट तान्छ

चिकी सिजलर कटाना कोम्बाट एक अत्यन्त आत्मविश्वासी व्यक्ति हो, ठूला टिटिहरू भएका तर बीजे दिँदा धुम्रपान गर्न सक्छन्। कालो कपाल भएको अमेरिकीले प्रमाणित गर्छ कि उनी नराम्रो गधा कुतिया हुन् किनकि उनको खौरिएको बिल्ली चुदिएको छ।
ट्यागहरू:

क्रीमपाइ, मेच्यूर, मिल्फ